Pajisje për trajtimin e ujit

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    Pajisjet e trajtimit të osmozës së kundërt

    Procesi i osmozës së kundërt: Uji i papërpunuar pump Pompa e ujit të papërpunuar filter Filtri me shumë media filter Filtri aktiv i karbonit ten Zbutësi i ujit (opsionale) filter Filtri preciz → Pompa me presion të lartë → Osmoza primare e kundërt adjust Rregullimi i PH tank Rezervuari i pastrimit të ujit pump Pompa e ujit → Pasterizimi → Mikropor filtër → Dalje uji. Procesi dytësor i osmozës së kundërt: Uji i papërpunuar pump Pompa e ujit të papërpunuar filter Filtri me shumë media filter Filtri aktiv i karbonit sof Zbutësi i ujit (opsionale) filter Filtri preciz → Pompa me presion të lartë os Osmoza primare e kundërt ment Rregullimi i PH tank Rezervuari i ujit re Ri ...